Angst

behandling i Århus ved Christina Bertelsen

Angst er en ubehagelig tilstand, der er præget af uro og en følelse af, at omverden i et vist omfang er farlig og truende. Angst påvirker ikke blot psykisk, den kan også medfører uro i kroppen og hjertebanken.

Symptomer på angst spænder vidt og tæller bland andet:

  • Psykiske symptomer, fra let ængstelse og uro til panik og dødsangst
  •  Fysiske symptomer som åndenød, smerter i brystet, hjertebanken,svimmelhed, ondt i maven
  • “Katastrofetanker”, om hvad der vil ske med en selv eller ens nærmeste
  •  Undvigelsesadfærd, hvor man flygter fra situationen eller steder

Der findes forskellige former for angst, med hver sit kendetegn. De mest almindelige er.

Generaliseret angst : hvor man konstant føler ubehag, anspændthed og uro og har evige bekymringer om fremtiden.

Social forbi : angst for at blive gjort til grin, set ned på og kritiseret i samværet med andre mennesker.

Panik angst : Panikangst er svære angstanfald, som opstår pludseligt og vender tilbage igen og igen. Mennesker med panikangst udvikler ofte angst for steder, hvor de tidligere har fået et angstanfald, fx i bussen .

 

Terapeutisk behandling af angst

Jeg har en kognitiv indfaldsvinkel til at arbejde med angst, dvs. at du bliver mere bevist på dine tanker og følelser, der knytter sig til angsten og du får værktøjer, til bedre at kunne håndtere og rumme angsten og bryde med uhensigtsmæssige mønstre.I terapien arbejdes der også med eksponering af angsten, dvs. at du langsomt og gradvist nærmer dig de svære situationer, du prøver at undgå.

Ofte er mennesker der lider af angst meget selvkritiske, derfor har jeg også baseret dele af terapien på, at  arbejde med blive mere medfølende overfor sig selv.

 

Hvor finder terapien sted :

Jeg har lokaler i Terapihuset Mjølnersvej 18, 8230 Åbyhøj

Det er muligt at opstarte forløbet via Skype eller telefon samtaler.